GC PMR

Sunday, May 15, 2011

Modul 1. Bidang Perkembangan diri

SENARAI NILAI PENDIDIKAN MORAL
1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
2. AMANAH
3.HARGA DIRI
4.BERTANGGUNGJAWAB
5.HEMAH TINGGI
6.TOLERANSI
7.BERDIKARI
8.KERAJINAN
9.KASIH SAYANG
10.KEADILAN
11.RASIONAL
12.KESEDERHANAAN

No comments:

Post a Comment