GC PMR

Wednesday, October 19, 2011

Contoh RPH PMO


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh                                      : 

Masa                                       :  1 Waktu ( 40 minit)

Tingkatan                                :  4

Bidang Pembelajaran             :  Kekeluargaan

Nilai                                         :  2.1  Kasih Sayang Terhadap Keluarga

Tajuk                                       :  Hari istimewa keluarga menjalin kemesraan sesama
                                                   anggota keluarga

Pengetahuan Sedia Ada         :  Murid telah terbiasa dengan perayaan ulang tahun
                                                   kelahiran setiap ahli keluarga.

Hasil Pembelajaran                 :  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

i. Kognitif                                 : a.  Menyatakan jasa dan pengorbanan ibu bapa.
                                                  b.  Menyatakan kebaikan menyambut hari-hari istimewa
                                                       keluarga.

ii. Afektif                                  :  a. Menyedari kepentingan menghargai dan membalas
                                                       jasa ibu bapa yang membesarkan mereka dan
      anggota  keluarga lain.

iii. Psikomotor                         :  Mencipta puisi/ mereka cipta kad ucapan/ menghasilkan
                                                   lukisan keluarga/mencipta lirik lagu.

Teknik                                     :  Perbualan, bercerita, main peranan

KBKK                                      :  Menerangkan sebab dan akibat.

Bahan Bantu Mengajar           :  1. Kad ucapan
                                                   2. Gambar keluarga.

Aktiviti / Langkah-Langkah     :  1.  Beberapa murid dipilih memainkan peranan watak-
                                                        watak dalam buku teks.
                                                   2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
                                                   3. Setiap kumpulan membincangkan satu daripada
    soalan yang tertera dalam buku teks.
4. Guru dan murid membuat rumusan

Peneguhan                              :  Membuat salah satu yang beriikut:-
a.    Mencipta puisi
b.    Mereka cipta kad ucapan
c.    Mencipta lirik lagu
Refleksi                                   :

No comments:

Post a Comment