GC PMR

Wednesday, October 19, 2011

Menjawab esei PMO


1. Baca soalan dan fahamkan
2. Kenal pasti stem soalan, misalnya siapakah wataknya, di mana situasi itu berlaku, kehendak soalan, apa nilai penting yang diungkapkan.
3. Tidak perlu ada pendahuluan,
4. Mulakan dengan menyatakan nilai yang perlu diamalkan/ ditunjukkan…..
5. Kemudian Huraian atau Penjelasan seterusnya, gunakan kata kunci nilai….
6. Bina ayat sendiri untuk menghurai atau memberi penjelasan yang tepat.
7. Jangan lupa memberikan contoh yang sesuai
Markah akan diberi berdasarkan;
1. Nilai yang tepat …..1m
2. Dua Penjelasan / huraian yang tepat….. 2m
3. Dua Contoh yang sesuai dan tepat…..    2m
Satu nilai diberi-  lengkap dgn huraian dan contoh boleh dapat 5 m

No comments:

Post a Comment